Language:   

Bezanding van de vormbak

Bezanding van de vormbak

Een bezander voor de vormbakken werpt door middel van twee roterende bezanderroeden zand in de passerende vormbakken.


Toevoer- en distributieschroeven verdelen het droge zand gelijkmatig in de bezander.