Language:   

waterre-use_slider.jpg

HERGEBRUIK VAN WATER

Hergebruik van water

Proceswater wordt op verschillende plaatsen in het productieproces hergebruikt.

 

Een gedeelte van het van zand ontdane water kan rechtstreeks terugkeren naar het proces, afhankelijk van het type van de industrie.

 

Het schone water in de opslagput wordt "intelligent" in het proces gepompt. Intelligent betekent dat de beschikbare hoeveelheid water over de verschillende processen wordt verdeeld, zodat men met een minimum aan water een maximale zone kan voorzien en het totale waterverbruik zo laag mogelijk kan houden.