Language:   

Cyclonering

Cyclonering

De Boer Machines Nederland B.V. levert waterzuiveringsinstallaties voor proceswater. Deze installaties van het sedimentatietype scheiden afgezette, opgeloste en zwevende stoffen af, zoals zand, klei, toeslagstoffen en zaagsel.

 

In een eerste stap is het aanbevolen het water door een hydrocycloon te sturen om het zand te verwijderen. De middelpuntvliedende kracht in de hydrocycloon scheidt het zand van het water. Als gevolg van de zwaartekracht valt het zand uit de cycloon en kan het weer in het proces worden gebruikt.

 

Het van het zand ontdane water wordt naar de fijnafscheider gevoerd.