Language:   

Fijnafscheider

Fijnafscheider

De Boer Machines Nederland B.V. levert waterzuiveringsinstallaties voor proceswater. De sedimentatie-installaties scheiden fijne afgezette, opgeloste en zwevende stoffen zoals zand, klei, toeslagstoffen en zaagsel af. Het vervuilde proceswater wordt gezuiverd in een behandelingsunit, de fijnafscheider.


Een meervoudige doseerinrichting in de toevoerleiding van de fijnafscheider regelt de dosering van coagulant  en vlokmiddelen. In de eigenlijke fijnafscheider kan men een bijkomende kruisstroomplaat aanbrengen met een totale oppervlakte van 60 m² (ongeveer even groot als een sedimentbekken).

 

Het residu wordt uit de unit gepompt naar bijvoorbeeld een externe opslag, om later te worden afgevoerd. Het behandelde proceswater gaat door een retourleiding naar een opslagput, van waar het weer in het productieproces wordt gepompt.

 

De fijnafscheider van De Boer Machines Nederland B.V. kan als onderdeel van een waterzuiveringsinstallatie in onder meer de volgende industrieën worden toegepast:

 

  • Baksteenindustrie;
  • Keramische industrie;
  • Glasindustrie;
  • Natuursteenindustrie/verwerking;
  • Grind- en zandreiniging;
  • Aardappelverwerking;
  • Wassen van groenten.