Language:   

Milieu en gezondheid

Milieu en gezondheid

Milieu en gezondheid worden, naast de machinerie, steeds belangrijkere aspecten van het productieproces. Wetten en regelgeving schrijven toelaatbare uitstoot- en blootstellingslimieten voor waaraan bedrijven of productieprocessen moeten voldoen. De limieten worden vaak in de loop der jaren strenger, zodat de bedrijven ze moeilijker kunnen naleven.

 

In sommige productieprocessen is het vrijwel onmogelijk om zonder speciale installaties aan de voorschriften te voldoen. Deze installaties worden specifiek ontworpen en toegepast voor bijvoorbeeld de verwijdering van stof of de zuivering van water. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

 

  • de lucht in de werkomgeving schoon genoeg is opdat het personeel er veilig kan werken, of
  • het in het productieproces gebruikte water zuiver genoeg is om het te hergebruiken of veilig te lozen.

 

De installaties worden meestal op maat ontworpen, afhankelijk van het productieproces en de indeling van de fabriek. Voor deze installaties worden bepaalde standaard componenten gebruikt.

 

Twee belangrijke milieu- en gezondheidsaspecten waarvoor De Boer Machines Nederland B.V. een oplossing heeft, zijn de onstoffing en de waterzuivering. De belangrijkste standaard componenten van de installaties voor deze twee aspecten zullen afzonderlijk worden geïllustreerd.